Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1316292 [url] => /a/thumb/10001/201910/49cccfe80aa5bf13bd07dcacc6cefc3e.jpg@w956_h538.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571309305 [sort] => 0 [title] => 【2019.10.17】《新闻110》 [url] => http://nynshop.com/xw110-spdb/p/122850.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1316292 [url] => /a/thumb/10001/201910/49cccfe80aa5bf13bd07dcacc6cefc3e.jpg@w956_h538.jpg ) ) [id] => 122850 [tran_published] => 14小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 468 [virtual_pv] => 423 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 5 [digg] => 0 [all_pv] => 468 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1316277 [url] => /a/thumb/10001/201910/1b70b4b86bcf08e9b2f06be5556d3509.jpg@w959_h539.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571309157 [sort] => 0 [title] => 第六届丝绸之路国际电影节:首次设置丝路国家电影推介馆 搭建电影合作交流平台 [url] => http://nynshop.com/xw110-spdb/p/122844.html [tags] => Array ( [0] => 电影 [1] => 丝绸之路 [2] => 推介 [3] => 国家 [4] => 促成 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 10905 [2] => 2815 [3] => 29354 [4] => 2457 [5] => 131115 ) [appid] => 1 [catids] => ,3,1344,1356, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1316277 [url] => /a/thumb/10001/201910/1b70b4b86bcf08e9b2f06be5556d3509.jpg@w959_h539.jpg ) ) [id] => 122844 [tran_published] => 14小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 535 [virtual_pv] => 382 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 5 [digg] => 0 [all_pv] => 535 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 电影 [1] => 丝绸之路 [2] => 推介 [3] => 国家 [4] => 促成 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1316301 [url] => /a/10001/201910/cec4b750eb522886497fe396daa33b4f.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571307486 [sort] => 0 [title] => 定西鲜百合榕城热销 消费扶贫走出新路子 [url] => http://nynshop.com/xw110-spdb/p/122826.html [tags] => Array ( [0] => 榕城 [1] => 定西 [2] => 扶贫 [3] => 百合 [4] => 福州 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2200 [1] => 3300 [2] => 2043 [3] => 82 [4] => 15652 [5] => 763 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1316301 [url] => /a/10001/201910/cec4b750eb522886497fe396daa33b4f.png ) ) [id] => 122826 [tran_published] => 15小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 480 [virtual_pv] => 389 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 6 [digg] => 0 [all_pv] => 480 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 榕城 [1] => 定西 [2] => 扶贫 [3] => 百合 [4] => 福州 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1316289 [url] => /a/10001/201910/155a75e7350865e660c7d71bff2b8d8c.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571307438 [sort] => 0 [title] => 电影《一百零八》提前半年催泪首映 主创集体亮相 [url] => http://nynshop.com/xw110-spdb/p/122820.html [tags] => Array ( [0] => 首映 [1] => 昨晚 [2] => 催泪 [3] => 首映礼 [4] => 举行 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 93576 [2] => 36420 [3] => 131103 [4] => 131106 [5] => 26676 ) [appid] => 1 [catids] => ,3,1344,1356, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1316289 [url] => /a/10001/201910/155a75e7350865e660c7d71bff2b8d8c.png ) ) [id] => 122820 [tran_published] => 15小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 426 [virtual_pv] => 396 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 4 [digg] => 0 [all_pv] => 426 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 首映 [1] => 昨晚 [2] => 催泪 [3] => 首映礼 [4] => 举行 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1312719 [url] => /a/thumb/10001/201910/465ca8a3c2d0a73edaf08cd261624509.jpg@w958_h539.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571223486 [sort] => 0 [title] => “一带一路”电影交流合作论坛 有福之州掀起电影界“头脑风暴” [url] => http://nynshop.com/xw110-spdb/p/122628.html [tags] => Array ( [0] => 电影节 [1] => 第六届 [2] => 丝绸之路 [3] => 交流 [4] => 电影 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 21302 [2] => 91848 [3] => 2815 [4] => 22263 [5] => 10905 ) [appid] => 1 [catids] => ,3,1344,1356, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1312719 [url] => /a/thumb/10001/201910/465ca8a3c2d0a73edaf08cd261624509.jpg@w958_h539.jpg ) ) [id] => 122628 [tran_published] => 10-16 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 489 [virtual_pv] => 372 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 11 [digg] => 0 [all_pv] => 489 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 电影节 [1] => 第六届 [2] => 丝绸之路 [3] => 交流 [4] => 电影 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1312728 [url] => /a/thumb/10001/201910/69b312c36f5330a0798199a630a3134a.jpg@w952_h536.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571223473 [sort] => 0 [title] => 电影《一百零八》未映先燃 见证暖心生命奇迹 [url] => http://nynshop.com/xw110-spdb/p/122625.html [tags] => Array ( [0] => 新闻 [1] => 这部 [2] => 影片 [3] => 三坊七巷 [4] => 电影 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2615 [1] => 3300 [2] => 74457 [3] => 13867 [4] => 1010 [5] => 10905 ) [appid] => 1 [catids] => ,3,1344,1356, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1312728 [url] => /a/thumb/10001/201910/69b312c36f5330a0798199a630a3134a.jpg@w952_h536.jpg ) ) [id] => 122625 [tran_published] => 10-16 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 584 [virtual_pv] => 458 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 12 [digg] => 0 [all_pv] => 584 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 新闻 [1] => 这部 [2] => 影片 [3] => 三坊七巷 [4] => 电影 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1312725 [url] => /a/thumb/10001/201910/2a9a2808cbd38b75748bc99a84d7af9a.jpg@w954_h537.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571223421 [sort] => 0 [title] => 马尾实验小学:传承船政文化 打造阳光校园 [url] => http://nynshop.com/xw110-spdb/p/122622.html [tags] => Array ( [0] => 马尾 [1] => 文明 [2] => 校园 [3] => 学校 [4] => 船政 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 741 [1] => 3300 [2] => 30 [3] => 136 [4] => 2146 [5] => 2436 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1312725 [url] => /a/thumb/10001/201910/2a9a2808cbd38b75748bc99a84d7af9a.jpg@w954_h537.jpg ) ) [id] => 122622 [tran_published] => 10-16 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 450 [virtual_pv] => 437 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 450 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 马尾 [1] => 文明 [2] => 校园 [3] => 学校 [4] => 船政 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1312716 [url] => /a/10001/201910/224777fa6f64490c6af5322e2527e813.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571221765 [sort] => 0 [title] => 电影嘉年华:文化惠民 共享盛宴 [url] => http://nynshop.com/xw110-spdb/p/122604.html [tags] => Array ( [0] => 电影节 [1] => 电影 [2] => 五一广场 [3] => 精心策划 [4] => 嘉年华 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 21302 [2] => 10905 [3] => 3777 [4] => 130938 [5] => 21436 ) [appid] => 1 [catids] => ,3,1344,1356, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1312716 [url] => /a/10001/201910/224777fa6f64490c6af5322e2527e813.png ) ) [id] => 122604 [tran_published] => 10-16 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 478 [virtual_pv] => 466 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 3 [digg] => 0 [all_pv] => 478 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 电影节 [1] => 电影 [2] => 五一广场 [3] => 精心策划 [4] => 嘉年华 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1312707 [url] => /a/10001/201910/1f83c119ddffd09e1e5b9886a739d0a2.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571221688 [sort] => 0 [title] => 第六届丝绸之路国际电影节开幕晚会:主题歌舞精彩纷呈 电影“大咖”分享幕后故事 [url] => http://nynshop.com/xw110-spdb/p/122601.html [tags] => Array ( [0] => 电影局 [1] => 人民政府 [2] => 电影 [3] => 福建省人民政府 [4] => 榕城 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 130794 [2] => 2736 [3] => 10905 [4] => 69177 [5] => 2200 ) [appid] => 1 [catids] => ,3,1344,1356, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1312707 [url] => /a/10001/201910/1f83c119ddffd09e1e5b9886a739d0a2.png ) ) [id] => 122601 [tran_published] => 10-16 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 541 [virtual_pv] => 421 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 19 [digg] => 0 [all_pv] => 541 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 电影局 [1] => 人民政府 [2] => 电影 [3] => 福建省人民政府 [4] => 榕城 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1312698 [url] => /a/10001/201910/9fe56888f337d72d312611d2116ccd4b.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571221594 [sort] => 0 [title] => 【2019.10.16】《新闻110》 [url] => http://nynshop.com/xw110-spdb/p/122598.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1312698 [url] => /a/10001/201910/9fe56888f337d72d312611d2116ccd4b.png ) ) [id] => 122598 [tran_published] => 10-16 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 420 [virtual_pv] => 369 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 4 [digg] => 0 [all_pv] => 420 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1308411 [url] => /a/thumb/10001/201910/ea7ee3403243fae76a310f0ccc139bcf.jpg@w957_h538.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571136703 [sort] => 0 [title] => 5G连线:对话电影“大咖” 分享幕后故事 [url] => http://nynshop.com/xw110-spdb/p/122307.html [tags] => Array ( [0] => 签名 [1] => 电影 [2] => 采访 [3] => 110 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 64701 [2] => 10905 [3] => 14246 [4] => 31297 ) [appid] => 1 [catids] => ,3,1344,1356, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1308411 [url] => /a/thumb/10001/201910/ea7ee3403243fae76a310f0ccc139bcf.jpg@w957_h538.jpg ) ) [id] => 122307 [tran_published] => 10-15 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 451 [virtual_pv] => 409 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 4 [digg] => 0 [all_pv] => 451 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 签名 [1] => 电影 [2] => 采访 [3] => 110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1308405 [url] => /a/thumb/10001/201910/1c8c01f4315a480e3c4b24dd45a19656.jpg@w940_h529.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571136688 [sort] => 0 [title] => 5G连线:电影嘉年华“候场” 激情狂欢即将点燃 [url] => http://nynshop.com/xw110-spdb/p/122304.html [tags] => Array ( [0] => 五一广场 [1] => 四十五分 [2] => 责编 [3] => 现场 [4] => 董慎 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 3777 [2] => 130809 [3] => 50039 [4] => 8174 [5] => 42142 ) [appid] => 1 [catids] => ,3,1344,1356, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1308405 [url] => /a/thumb/10001/201910/1c8c01f4315a480e3c4b24dd45a19656.jpg@w940_h529.jpg ) ) [id] => 122304 [tran_published] => 10-15 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 528 [virtual_pv] => 484 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [all_pv] => 528 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 五一广场 [1] => 四十五分 [2] => 责编 [3] => 现场 [4] => 董慎 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1308408 [url] => /a/thumb/10001/201910/699879f2fc002a4b796d983e5578e0e5.jpg@w945_h532.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571136674 [sort] => 0 [title] => 电影《一百零八》亮相海丝电影节 导演孔嘉欢讲述“生”的奇迹 [url] => http://nynshop.com/xw110-spdb/p/122301.html [tags] => Array ( [0] => 这部 [1] => 影片 [2] => 三坊七巷 [3] => 电影 [4] => 责编 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 74457 [2] => 13867 [3] => 1010 [4] => 10905 [5] => 50039 ) [appid] => 1 [catids] => ,3,1344,1356, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1308408 [url] => /a/thumb/10001/201910/699879f2fc002a4b796d983e5578e0e5.jpg@w945_h532.jpg ) ) [id] => 122301 [tran_published] => 10-15 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 604 [virtual_pv] => 439 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 11 [digg] => 0 [all_pv] => 604 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 这部 [1] => 影片 [2] => 三坊七巷 [3] => 电影 [4] => 责编 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1308492 [url] => /a/10001/201910/67a32fa47f2a5d8c5e5accd69ac7d775.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571132726 [sort] => 0 [title] => 【2019.10.15】《新闻110》 [url] => http://nynshop.com/xw110-spdb/p/122271.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1308492 [url] => /a/10001/201910/67a32fa47f2a5d8c5e5accd69ac7d775.png ) ) [id] => 122271 [tran_published] => 10-15 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 512 [virtual_pv] => 459 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 4 [digg] => 0 [all_pv] => 512 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1308501 [url] => /a/10001/201910/04fd7f14f858252630137552bea7c1a6.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571132643 [sort] => 0 [title] => 5G连线:星光熠熠“红毯秀” 闪耀榕城“电影之夜” [url] => http://nynshop.com/xw110-spdb/p/122268.html [tags] => Array ( [0] => 红毯 [1] => 星光 [2] => 五一广场 [3] => 责编 [4] => 现场 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 24519 [2] => 21951 [3] => 3777 [4] => 50039 [5] => 8174 ) [appid] => 1 [catids] => ,3,1344,1356, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1308501 [url] => /a/10001/201910/04fd7f14f858252630137552bea7c1a6.png ) ) [id] => 122268 [tran_published] => 10-15 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 517 [virtual_pv] => 455 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 3 [digg] => 0 [all_pv] => 517 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 红毯 [1] => 星光 [2] => 五一广场 [3] => 责编 [4] => 现场 ) ) [author] => Array ( ) ) 1