Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1316316 [url] => /a/thumb/10001/201910/838282c7ff7cf329912358bc58918c9c.jpg@w959_h539.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571310521 [sort] => 0 [title] => 【2019.10.17】《福州新闻》 [url] => http://nynshop.com/fzxw-spdb/p/122865.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1316316 [url] => /a/thumb/10001/201910/838282c7ff7cf329912358bc58918c9c.jpg@w959_h539.jpg ) ) [id] => 122865 [tran_published] => 15小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 412 [virtual_pv] => 380 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 412 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1316325 [url] => /a/thumb/10001/201910/2477b4c46a367751c0b53c2133ca1ea9.jpg@w956_h538.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571310508 [sort] => 0 [title] => 福州:多管齐下 精准施策 脱贫攻坚显成效 [url] => http://nynshop.com/fzxw-spdb/p/122862.html [tags] => Array ( [0] => 脱贫 [1] => 攻坚 [2] => 习近平 [3] => 总书记 [4] => 责编 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 81 [1] => 2669 [2] => 84 [3] => 819 [4] => 83 [5] => 50039 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,41,47, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1316325 [url] => /a/thumb/10001/201910/2477b4c46a367751c0b53c2133ca1ea9.jpg@w956_h538.jpg ) ) [id] => 122862 [tran_published] => 15小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 1080 [virtual_pv] => 446 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 31 [digg] => 0 [all_pv] => 1080 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 脱贫 [1] => 攻坚 [2] => 习近平 [3] => 总书记 [4] => 责编 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1316319 [url] => /a/thumb/10001/201910/2200d19ae3b6c9d7e93aa0517a06943a.jpg@w954_h536.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571310496 [sort] => 0 [title] => 省领导出席第六届丝绸之路国际电影节主论坛并作主旨演讲 [url] => http://nynshop.com/fzxw-spdb/p/122859.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,1344,1356,8,17,11, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1316319 [url] => /a/thumb/10001/201910/2200d19ae3b6c9d7e93aa0517a06943a.jpg@w954_h536.jpg ) ) [id] => 122859 [tran_published] => 15小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 472 [virtual_pv] => 458 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 472 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1316322 [url] => /a/thumb/10001/201910/32dc6ebf67721722e2315f2f0a8bbdf5.jpg@w960_h540.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571310482 [sort] => 0 [title] => 聚焦第六届丝绸之路国际电影节主论坛 思想交锋 光影筑梦 电影国家名片为丝路架心桥 [url] => http://nynshop.com/fzxw-spdb/p/122856.html [tags] => Array ( [0] => 丝路 [1] => 电影 [2] => 沿线 [3] => 责编 [4] => 之桥 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 21303 [2] => 10905 [3] => 51305 [4] => 50039 [5] => 131118 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,1344,1356, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1316322 [url] => /a/thumb/10001/201910/32dc6ebf67721722e2315f2f0a8bbdf5.jpg@w960_h540.jpg ) ) [id] => 122856 [tran_published] => 15小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 385 [virtual_pv] => 370 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 385 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 丝路 [1] => 电影 [2] => 沿线 [3] => 责编 [4] => 之桥 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1316361 [url] => /a/10001/201910/2ea5ee46d488b04f6e9a478db479680e.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571308002 [sort] => 0 [title] => 电影市场出路选择圆桌论坛举行 业界嘉宾共话“网”“院”融合之路 [url] => http://nynshop.com/fzxw-spdb/p/122838.html [tags] => Array ( [0] => 院线 [1] => 电影 [2] => 网络 [3] => 论坛 [4] => 方及 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 91485 [1] => 125847 [2] => 10905 [3] => 923 [4] => 3239 [5] => 131112 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,1344,1356, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1316361 [url] => /a/10001/201910/2ea5ee46d488b04f6e9a478db479680e.png ) ) [id] => 122838 [tran_published] => 15小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 488 [virtual_pv] => 463 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 488 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 院线 [1] => 电影 [2] => 网络 [3] => 论坛 [4] => 方及 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ​ ) ) [source] => 福州新闻 ​ [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1316352 [url] => /a/10001/201910/094f7b27931b253f83e8f18506ec6a75.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571307886 [sort] => 0 [title] => 丝路电影节剧组见面会在三坊七巷举行 [url] => http://nynshop.com/fzxw-spdb/p/122835.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 127971 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,1344,1356, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1316352 [url] => /a/10001/201910/094f7b27931b253f83e8f18506ec6a75.png ) ) [id] => 122835 [tran_published] => 15小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 496 [virtual_pv] => 483 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 496 [source] => 福州新闻 ​ [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ​ ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1316343 [url] => /a/10001/201910/55104accc8d85f7ba142725fb86256ac.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571307833 [sort] => 0 [title] => 福建省体育代表团参加第二届青运会总结表彰大会在榕举行 [url] => http://nynshop.com/fzxw-spdb/p/122832.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 127971 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1316343 [url] => /a/10001/201910/55104accc8d85f7ba142725fb86256ac.png ) ) [id] => 122832 [tran_published] => 15小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 451 [virtual_pv] => 442 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 451 [source] => 福州新闻 ​ [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ​ ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1316334 [url] => /a/10001/201910/adaeb403627a5a164de355884e8dde56.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571307793 [sort] => 0 [title] => 省市领导参观考察第六届丝绸之路国际电影节电影市场活动 [url] => http://nynshop.com/fzxw-spdb/p/122829.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 127971 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,1344,1356, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1316334 [url] => /a/10001/201910/adaeb403627a5a164de355884e8dde56.png ) ) [id] => 122829 [tran_published] => 15小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 486 [virtual_pv] => 474 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 486 [source] => 福州新闻 ​ [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ​ ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1312761 [url] => /a/thumb/10001/201910/29db38cd29ff55158c30d577e1f8c98d.jpg@w954_h537.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571224289 [sort] => 0 [title] => 【2019.10.16】《福州新闻》 [url] => http://nynshop.com/fzxw-spdb/p/122646.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1312761 [url] => /a/thumb/10001/201910/29db38cd29ff55158c30d577e1f8c98d.jpg@w954_h537.jpg ) ) [id] => 122646 [tran_published] => 10-16 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 484 [virtual_pv] => 428 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 484 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1312764 [url] => /a/thumb/10001/201910/814be12990b0e73c6449d41972397a8f.jpg@w958_h538.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571224276 [sort] => 0 [title] => 光影耀福州 丝路扬帆远 [url] => http://nynshop.com/fzxw-spdb/p/122643.html [tags] => Array ( [0] => 丝路 [1] => 福州 [2] => 启幕 [3] => 榕城 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 21303 [2] => 763 [3] => 97782 [4] => 2200 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,1344,1356, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1312764 [url] => /a/thumb/10001/201910/814be12990b0e73c6449d41972397a8f.jpg@w958_h538.jpg ) ) [id] => 122643 [tran_published] => 10-16 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 507 [virtual_pv] => 473 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [all_pv] => 507 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 丝路 [1] => 福州 [2] => 启幕 [3] => 榕城 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1312773 [url] => /a/thumb/10001/201910/a7fbf3a6a8883538ad2bd90a68074d49.jpg@w959_h539.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571224266 [sort] => 0 [title] => 电影嘉年华精彩纷呈 百姓共享惠民文化盛宴 [url] => http://nynshop.com/fzxw-spdb/p/122640.html [tags] => Array ( [0] => 电影 [1] => 责编 [2] => 内场 [3] => 榕城 [4] => 展演 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 10905 [2] => 50039 [3] => 130824 [4] => 2200 [5] => 9068 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,1344,1356, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1312773 [url] => /a/thumb/10001/201910/a7fbf3a6a8883538ad2bd90a68074d49.jpg@w959_h539.jpg ) ) [id] => 122640 [tran_published] => 10-16 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 514 [virtual_pv] => 483 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 3 [digg] => 0 [all_pv] => 514 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 电影 [1] => 责编 [2] => 内场 [3] => 榕城 [4] => 展演 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1312770 [url] => /a/thumb/10001/201910/47cccabaddecf9a0cfb0b85bdbd83e95.jpg@w957_h538.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571224255 [sort] => 0 [title] => 电影嘉年华精彩纷呈 匈牙利布达佩斯交响乐团奏响经典名曲 [url] => http://nynshop.com/fzxw-spdb/p/122637.html [tags] => Array ( [0] => 交响乐团 [1] => 经典名曲 [2] => 责编 [3] => 内场 [4] => 柴可夫斯基 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 56067 [2] => 130944 [3] => 50039 [4] => 130824 [5] => 78405 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,1344,1356, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1312770 [url] => /a/thumb/10001/201910/47cccabaddecf9a0cfb0b85bdbd83e95.jpg@w957_h538.jpg ) ) [id] => 122637 [tran_published] => 10-16 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 449 [virtual_pv] => 429 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 449 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 交响乐团 [1] => 经典名曲 [2] => 责编 [3] => 内场 [4] => 柴可夫斯基 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1312767 [url] => /a/thumb/10001/201910/4f180e2adfec15af4acc693cb9c0aabd.jpg@w954_h537.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571224244 [sort] => 0 [title] => 关注市人大常委会养老事业发展工作专题询问 市体育局:多措并举 满足老年人健身需求 [url] => http://nynshop.com/fzxw-spdb/p/122634.html [tags] => Array ( [0] => 健身 [1] => 专题 [2] => 老年人 [3] => 体育 [4] => 询问 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 797 [1] => 2669 [2] => 1222 [3] => 2537 [4] => 3106 [5] => 17401 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,1131,1146, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1312767 [url] => /a/thumb/10001/201910/4f180e2adfec15af4acc693cb9c0aabd.jpg@w954_h537.jpg ) ) [id] => 122634 [tran_published] => 10-16 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 463 [virtual_pv] => 424 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 3 [digg] => 0 [all_pv] => 463 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 健身 [1] => 专题 [2] => 老年人 [3] => 体育 [4] => 询问 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1312797 [url] => /a/10001/201910/79a405ab1545fdaf03921ad8c2d0d5d0.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571222262 [sort] => 0 [title] => 市委政法委举办全市政法系统主题党课 [url] => http://nynshop.com/fzxw-spdb/p/122619.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 125847 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,1146,1131, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1312797 [url] => /a/10001/201910/79a405ab1545fdaf03921ad8c2d0d5d0.png ) ) [id] => 122619 [tran_published] => 10-16 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 465 [virtual_pv] => 448 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 465 [source] => 福州新闻 ​ [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ​ ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1312806 [url] => /a/10001/201910/ebc32df2ed5c3047bcd2a6691c868995.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571222180 [sort] => 0 [title] => 市领导赴永泰县开展县乡人大工作和建设调研 [url] => http://nynshop.com/fzxw-spdb/p/122616.html [tags] => Array ( [0] => 人大 [1] => 县乡 [2] => 人大常委会 [3] => 工作 [4] => 建设 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 930 [1] => 2669 [2] => 2981 [3] => 934 [4] => 1265 [5] => 850 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,16,13,8,1131,1146, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1312806 [url] => /a/10001/201910/ebc32df2ed5c3047bcd2a6691c868995.png ) ) [id] => 122616 [tran_published] => 10-16 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 423 [virtual_pv] => 400 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [all_pv] => 423 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 人大 [1] => 县乡 [2] => 人大常委会 [3] => 工作 [4] => 建设 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1