Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1316556 [url] => /a/10001/201910/d812c23e9bfdaae6a7a5a9f79a6f66f9.jpeg ) [description] => 多管齐下 精准施策 脱贫攻坚显成效 [recommend] => 0 [published] => 1571312035 [sort] => 0 [title] => 福州:小康路上“一个都不能少” [url] => http://nynshop.com/fzxw/p/122868.html [tags] => Array ( [0] => 脱贫 [1] => 扶贫 [2] => 攻坚 [3] => 贫困户 [4] => 协作 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 81 [1] => 2669 [2] => 82 [3] => 84 [4] => 1074 [5] => 3471 ) [appid] => 1 [catids] => ,207, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1316556 [url] => /a/10001/201910/d812c23e9bfdaae6a7a5a9f79a6f66f9.jpeg ) ) [id] => 122868 [tran_published] => 14小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 471 [virtual_pv] => 388 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 7 [digg] => 0 [all_pv] => 471 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 脱贫 [1] => 扶贫 [2] => 攻坚 [3] => 贫困户 [4] => 协作 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1
 • 福州:小康路上“一个都不能少”

  多管齐下 精准施策 脱贫攻坚显成效

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1308378 [url] => /a/10001/201910/2627119c07925f9ba499b0529dd063aa.png ) [description] => 获奖项目将获政策和资金扶持 [recommend] => 0 [published] => 1571136010 [sort] => 0 [title] => 福州市2020年公益创投大赛项目评审下月进行 [url] => http://nynshop.com/fzxw/p/122298.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 127971 ) [appid] => 1 [catids] => ,207, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1308378 [url] => /a/10001/201910/2627119c07925f9ba499b0529dd063aa.png ) ) [id] => 122298 [tran_published] => 10-15 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 501 [virtual_pv] => 388 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 19 [digg] => 0 [all_pv] => 501 [source] => 福州新闻 ​ [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ​ ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 福州市2020年公益创投大赛项目评审下月进行

  获奖项目将获政策和资金扶持

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1304697 [url] => /a/10001/201910/17eedd77f877868133a948ab6c377fc0.png ) [description] => 不忘初心、牢记使命,打造高质量政务环境 [recommend] => 0 [published] => 1571049645 [sort] => 0 [title] => 福清市行政服务中心: 推行"预审查" 服务再提速 [url] => http://nynshop.com/fzxw/p/122016.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,207, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1304697 [url] => /a/10001/201910/17eedd77f877868133a948ab6c377fc0.png ) ) [id] => 122016 [tran_published] => 10-14 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 558 [virtual_pv] => 389 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 7 [digg] => 0 [all_pv] => 558 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 福清市行政服务中心: 推行"预审查" 服务再提速

  不忘初心、牢记使命,打造高质量政务环境

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1298622 [url] => /a/10001/201910/415ea5295c91c90853fad4f0a81c3ebb.png ) [description] => 可为两地提供快速、便捷的空中走廊 [recommend] => 0 [published] => 1570867934 [sort] => 0 [title] => 福州直飞莫斯科航线全程升级 [url] => http://nynshop.com/fzxw/p/121560.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 127971 ) [appid] => 1 [catids] => ,207, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1298622 [url] => /a/10001/201910/415ea5295c91c90853fad4f0a81c3ebb.png ) ) [id] => 121560 [tran_published] => 10-12 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 432 [virtual_pv] => 376 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 432 [source] => 福州新闻 ​ [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ​ ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 福州直飞莫斯科航线全程升级

  可为两地提供快速、便捷的空中走廊

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1298523 [url] => /a/10001/201910/ebe4fa9b38152a38ac4d92e5d89235bb.png ) [description] => 让孝廉文化成为最热“话题” [recommend] => 0 [published] => 1570862453 [sort] => 0 [title] => 福州一镇一孝廉再加“料”,让优秀传统文化“活”起来 [url] => http://nynshop.com/fzxw/p/121548.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 127971 ) [appid] => 1 [catids] => ,207, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1298523 [url] => /a/10001/201910/ebe4fa9b38152a38ac4d92e5d89235bb.png ) ) [id] => 121548 [tran_published] => 10-12 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 554 [virtual_pv] => 483 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [all_pv] => 554 [source] => 福州新闻 ​ [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ​ ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 福州一镇一孝廉再加“料”,让优秀传统文化“活”起来

  让孝廉文化成为最热“话题”

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1296570 [url] => /a/10001/201910/14c2f569665821d1cc439792ee684687.png ) [description] => 我市举行市政路灯维护电工技能竞赛 [recommend] => 0 [published] => 1570790104 [sort] => 0 [title] => 电工技能比拼 守护榕城光明 [url] => http://nynshop.com/fzxw/p/121386.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 127971 ) [appid] => 1 [catids] => ,207, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1296570 [url] => /a/10001/201910/14c2f569665821d1cc439792ee684687.png ) ) [id] => 121386 [tran_published] => 10-11 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 542 [virtual_pv] => 484 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [all_pv] => 542 [source] => 福州新闻 ​ [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ​ ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 电工技能比拼 守护榕城光明

  我市举行市政路灯维护电工技能竞赛

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1293717 [url] => /a/10001/201910/c4ec9786072e60f72c57cf83f1a12cfe.png ) [description] => 缓解口岸通关压力,降低企业经济、时间成本 [recommend] => 0 [published] => 1570709075 [sort] => 0 [title] => 福州海关启动进口货物“两步申报”改革试点 [url] => http://nynshop.com/fzxw/p/121218.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 127971 ) [appid] => 1 [catids] => ,207, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1293717 [url] => /a/10001/201910/c4ec9786072e60f72c57cf83f1a12cfe.png ) ) [id] => 121218 [tran_published] => 10-10 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 523 [virtual_pv] => 483 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [all_pv] => 523 [source] => 福州新闻 ​ [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ​ ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 福州海关启动进口货物“两步申报”改革试点

  缓解口岸通关压力,降低企业经济、时间成本

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1290564 [url] => /a/10001/201910/c2e2c3f8b1ff86283e1e486f005cd6b1.png ) [description] => 实现"一物一码"全流程正品溯源 [recommend] => 0 [published] => 1570616726 [sort] => 0 [title] => 福州海关试点全球质量溯源体系 [url] => http://nynshop.com/fzxw/p/120915.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 127971 ) [appid] => 1 [catids] => ,207, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1290564 [url] => /a/10001/201910/c2e2c3f8b1ff86283e1e486f005cd6b1.png ) ) [id] => 120915 [tran_published] => 10-09 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 832 [virtual_pv] => 481 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 15 [digg] => 0 [all_pv] => 832 [source] => 福州新闻 ​ [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ​ ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 福州海关试点全球质量溯源体系

  实现"一物一码"全流程正品溯源

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1287855 [url] => /a/10001/201910/669399cd7a4e838824b4829edb10909a.png ) [description] => 晋安启动“晋农优品"线上平台和"助农在新店"线下门店 [recommend] => 0 [published] => 1570535662 [sort] => 0 [title] => 线上+线下 助北峰农产品下山 [url] => http://nynshop.com/fzxw/p/120687.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 127971 ) [appid] => 1 [catids] => ,207, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1287855 [url] => /a/10001/201910/669399cd7a4e838824b4829edb10909a.png ) ) [id] => 120687 [tran_published] => 10-08 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 571 [virtual_pv] => 480 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 5 [digg] => 0 [all_pv] => 571 [source] => 福州新闻 ​ [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ​ ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 线上+线下 助北峰农产品下山

  晋安启动“晋农优品"线上平台和"助农在新店"线下门店

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1284912 [url] => /a/10001/201910/d509d435157d7534ad2094037445de47.jpeg ) [description] => 节日里的坚守 项目攻坚不停步 [recommend] => 0 [published] => 1570443351 [sort] => 0 [title] => 浮村片区排水管网改扩建工程预计年底完成 [url] => http://nynshop.com/fzxw/p/120444.html [tags] => Array ( [0] => 改扩建 [1] => 排水管 [2] => 片区 [3] => 浮村 [4] => 修复 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2560 [1] => 127971 [2] => 18383 [3] => 3609 [4] => 26614 [5] => 2633 ) [appid] => 1 [catids] => ,207, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1284912 [url] => /a/10001/201910/d509d435157d7534ad2094037445de47.jpeg ) ) [id] => 120444 [tran_published] => 10-07 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 481 [virtual_pv] => 421 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [all_pv] => 481 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 改扩建 [1] => 排水管 [2] => 片区 [3] => 浮村 [4] => 修复 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ​ ) ) [source] => 福州新闻 ​ [author] => Array ( ) ) 1
 • 浮村片区排水管网改扩建工程预计年底完成

  节日里的坚守 项目攻坚不停步

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1282776 [url] => /a/10001/201910/feee109c56877c27c04ad10e1cc244b6.jpeg ) [description] => 市民可沿途赏江景逛公园 [recommend] => 0 [published] => 1570358539 [sort] => 0 [title] => 南江滨东大道部分路段完成景观提升 [url] => http://nynshop.com/fzxw/p/120270.html [tags] => Array ( [0] => 江滨 [1] => 绿化 [2] => 江景 [3] => 大道 [4] => 绿化带 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 9622 [1] => 127971 [2] => 1227 [3] => 129003 [4] => 3884 [5] => 11462 ) [appid] => 1 [catids] => ,207, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1282776 [url] => /a/10001/201910/feee109c56877c27c04ad10e1cc244b6.jpeg ) ) [id] => 120270 [tran_published] => 10-06 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 557 [virtual_pv] => 396 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 8 [digg] => 0 [all_pv] => 557 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 江滨 [1] => 绿化 [2] => 江景 [3] => 大道 [4] => 绿化带 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ​ ) ) [source] => 福州新闻 ​ [author] => Array ( ) ) 1
 • 南江滨东大道部分路段完成景观提升

  市民可沿途赏江景逛公园

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1279233 [url] => /a/10001/201910/c8412e4006b2db4b96f33a1af1767540.jpeg ) [description] => 项目预计明年8月可交付相关单位进行地铁铺轨 [recommend] => 0 [published] => 1570271244 [sort] => 0 [title] => 道庆洲大桥:党员当先锋 长假坚守保进度 [url] => http://nynshop.com/fzxw/p/120036.html [tags] => Array ( [0] => 大桥 [1] => 道庆洲 [2] => 党员 [3] => 先锋队 [4] => 吊装 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 3010 [2] => 3009 [3] => 2110 [4] => 129222 [5] => 3497 ) [appid] => 1 [catids] => ,207, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1279233 [url] => /a/10001/201910/c8412e4006b2db4b96f33a1af1767540.jpeg ) ) [id] => 120036 [tran_published] => 10-05 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 632 [virtual_pv] => 408 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 5 [digg] => 0 [all_pv] => 632 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 大桥 [1] => 道庆洲 [2] => 党员 [3] => 先锋队 [4] => 吊装 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 道庆洲大桥:党员当先锋 长假坚守保进度

  项目预计明年8月可交付相关单位进行地铁铺轨

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1276779 [url] => /a/10001/201910/2610cc1f5f6f87ffa24c19c769cab520.png ) [description] => 领略古厝魅力 感知城市文脉 [recommend] => 0 [published] => 1570187320 [sort] => 0 [title] => 国庆假期,福州这些古厝等您来打卡! [url] => http://nynshop.com/fzxw/p/119892.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 127971 ) [appid] => 1 [catids] => ,207, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1276779 [url] => /a/10001/201910/2610cc1f5f6f87ffa24c19c769cab520.png ) ) [id] => 119892 [tran_published] => 10-04 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 490 [virtual_pv] => 386 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [all_pv] => 490 [source] => 福州新闻 ​ [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ​ ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 国庆假期,福州这些古厝等您来打卡!

  领略古厝魅力 感知城市文脉

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1274055 [url] => /a/10001/201910/00ce712d1355759b5595cda05ac1fc8b.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1570100975 [sort] => 0 [title] => 榕城多彩活动庆国庆 祝愿祖国更美好 [url] => http://nynshop.com/fzxw/p/119742.html [tags] => Array ( [0] => 游客 [1] => 三坊七巷 [2] => 芳华 [3] => 市民 [4] => 福州 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2324 [1] => 2669 [2] => 1010 [3] => 8101 [4] => 1383 [5] => 763 ) [appid] => 1 [catids] => ,207, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1274055 [url] => /a/10001/201910/00ce712d1355759b5595cda05ac1fc8b.jpeg ) ) [id] => 119742 [tran_published] => 10-03 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 434 [virtual_pv] => 370 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 434 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 游客 [1] => 三坊七巷 [2] => 芳华 [3] => 市民 [4] => 福州 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1273434 [url] => /a/10001/201910/3899ca8876bbd8ef6764a0c6dd8748ac.png ) [description] => 节日里的坚守 [recommend] => 0 [published] => 1570092122 [sort] => 0 [title] => 福州地铁:无私坚守用心服务 为市民出行保驾护航 [url] => http://nynshop.com/fzxw/p/119655.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 127971 ) [appid] => 1 [catids] => ,207, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1273434 [url] => /a/10001/201910/3899ca8876bbd8ef6764a0c6dd8748ac.png ) ) [id] => 119655 [tran_published] => 10-03 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 551 [virtual_pv] => 464 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [all_pv] => 551 [source] => 福州新闻 ​ [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ​ ) ) [author] => Array ( ) ) 1