Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1316274 [url] => /a/10001/201910/1b7b643725ceee274aaf229ad05702b3.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571308332 [sort] => 0 [title] => 电影人的对话|丝路国家电影推介馆在榕设立 [url] => http://nynshop.com/axw110/p/122841.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,230,214,224,9,222,1344,1347, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1316274 [url] => /a/10001/201910/1b7b643725ceee274aaf229ad05702b3.png ) ) [id] => 122841 [tran_published] => 14小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 612 [virtual_pv] => 438 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 11 [digg] => 0 [all_pv] => 612 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1316256 [url] => /a/10001/201910/20092ddac39009b96d6fc7eef57c99af.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571307228 [sort] => 0 [title] => 走进这扇门 感受电影节的另一番风景 [url] => http://nynshop.com/axw110/p/122817.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,214,9,222,1344,1347, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1316256 [url] => /a/10001/201910/20092ddac39009b96d6fc7eef57c99af.png ) ) [id] => 122817 [tran_published] => 15小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 577 [virtual_pv] => 484 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 9 [digg] => 0 [all_pv] => 577 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1312578 [url] => /a/10001/201910/f0f97af8b808386dbbeec5a3ef8579e2.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571221930 [sort] => 0 [title] => 燃泪!《一百零八》今夜震撼首映 [url] => http://nynshop.com/axw110/p/122607.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,228,214,9,222,224,1344,1347, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1312578 [url] => /a/10001/201910/f0f97af8b808386dbbeec5a3ef8579e2.jpeg ) ) [id] => 122607 [tran_published] => 10-16 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 966 [virtual_pv] => 390 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 25 [digg] => 0 [all_pv] => 966 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1312569 [url] => /a/10001/201910/9109d100738d8cb350cadfda45f5ad6b.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571220617 [sort] => 0 [title] => 日夜兼程!星光熠熠的背后,是这样的坚守 [url] => http://nynshop.com/axw110/p/122595.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 倾情 [2] => 电影节 [3] => 第六届 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 763 [1] => 3300 [2] => 130941 [3] => 21302 [4] => 91848 ) [appid] => 1 [catids] => ,222,9,224,214,228, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1312569 [url] => /a/10001/201910/9109d100738d8cb350cadfda45f5ad6b.jpeg ) ) [id] => 122595 [tran_published] => 10-16 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 945 [virtual_pv] => 417 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 22 [digg] => 0 [all_pv] => 945 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州 [1] => 倾情 [2] => 电影节 [3] => 第六届 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1312425 [url] => /a/10001/201910/2333e55561b09de2574b699bd566cee4.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571219590 [sort] => 0 [title] => 大咖驾到!电影业界精英今日共聚福州 [url] => http://nynshop.com/axw110/p/122583.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,228,224,214,222,9,1344,1347, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1312425 [url] => /a/10001/201910/2333e55561b09de2574b699bd566cee4.png ) ) [id] => 122583 [tran_published] => 10-16 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 765 [virtual_pv] => 465 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 21 [digg] => 0 [all_pv] => 765 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1309041 [url] => /a/10001/201910/a491ed725f3a570a0e66faee2eaf0b46.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571145714 [sort] => 0 [title] => 《风吹红河谷》 主演谭伶艳红裙超惊艳!端庄一笑令人倾倒 [url] => http://nynshop.com/axw110/p/122382.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,214,232,222, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1309041 [url] => /a/10001/201910/a491ed725f3a570a0e66faee2eaf0b46.png ) ) [id] => 122382 [tran_published] => 10-15 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 498 [virtual_pv] => 485 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 498 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1309032 [url] => /a/10001/201910/104c9fc8821488776f9942f8230ebc1b.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571145468 [sort] => 0 [title] => 著名导演李少红新作《解放·终局营救》!不改艺术初心,打造红色光影之旅 [url] => http://nynshop.com/axw110/p/122379.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,222,232,214, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1309032 [url] => /a/10001/201910/104c9fc8821488776f9942f8230ebc1b.png ) ) [id] => 122379 [tran_published] => 10-15 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 447 [virtual_pv] => 436 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 447 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1309023 [url] => /a/10001/201910/31bcdf1a05f3a2472f57e1abf75e39a2.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571144997 [sort] => 0 [title] => 《古田军号》剧组率先亮相,主演们神采奕奕向我们走来! [url] => http://nynshop.com/axw110/p/122376.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,214,232,222, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1309023 [url] => /a/10001/201910/31bcdf1a05f3a2472f57e1abf75e39a2.png ) ) [id] => 122376 [tran_published] => 10-15 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 461 [virtual_pv] => 445 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 461 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1308834 [url] => /a/10001/201910/f37f7200c75c20b4ddf442833f76c6a6.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571143565 [sort] => 0 [title] => 《古田军号》剧组率先亮相,主演们神采奕奕向我们走来! [url] => http://nynshop.com/axw110/p/122361.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,214,232,222, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1308834 [url] => /a/10001/201910/f37f7200c75c20b4ddf442833f76c6a6.png ) ) [id] => 122361 [tran_published] => 10-15 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 495 [virtual_pv] => 485 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 495 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1308906 [url] => /a/10001/201910/4f2e233c1712e2753f0e5f9ec402bd24.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571143437 [sort] => 0 [title] => 著名女演员张静初闪亮登场:“很开心今天能回家!” [url] => http://nynshop.com/axw110/p/122358.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,222,232,214, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1308906 [url] => /a/10001/201910/4f2e233c1712e2753f0e5f9ec402bd24.jpeg ) ) [id] => 122358 [tran_published] => 10-15 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 522 [virtual_pv] => 435 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 4 [digg] => 0 [all_pv] => 522 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1308861 [url] => /a/10001/201910/a439158534095d165e0fd8a3183fe2a7.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571143241 [sort] => 0 [title] => 大咖!导演陈可辛、国家女排前主教练陈忠和闪亮登场 [url] => http://nynshop.com/axw110/p/122355.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,214,232,222, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1308861 [url] => /a/10001/201910/a439158534095d165e0fd8a3183fe2a7.png ) ) [id] => 122355 [tran_published] => 10-15 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 438 [virtual_pv] => 416 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 438 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1308852 [url] => /a/10001/201910/777ca8e3ed675fc35e76c28df25ca776.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571142987 [sort] => 0 [title] => 中国女排,世界第一! [url] => http://nynshop.com/axw110/p/122352.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,214,222,232, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1308852 [url] => /a/10001/201910/777ca8e3ed675fc35e76c28df25ca776.png ) ) [id] => 122352 [tran_published] => 10-15 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 433 [virtual_pv] => 408 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 433 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1308834 [url] => /a/10001/201910/f37f7200c75c20b4ddf442833f76c6a6.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571142746 [sort] => 0 [title] => 电影《一百零八》主创团队亮相,期待这部以抗震救灾为题材的佳作! [url] => http://nynshop.com/axw110/p/122349.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,222,232,214, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1308834 [url] => /a/10001/201910/f37f7200c75c20b4ddf442833f76c6a6.png ) ) [id] => 122349 [tran_published] => 10-15 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 449 [virtual_pv] => 439 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 449 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1308843 [url] => /a/10001/201910/c1ac9b7198450602a4dad2cfb8e522c3.png ) [description] => [recommend] => 1 [published] => 1571142631 [sort] => 0 [title] => 曹颖红毯上秀“大长腿”!身材高挑,气质出众 [url] => http://nynshop.com/axw110/p/122346.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,232,222,214, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1308843 [url] => /a/10001/201910/c1ac9b7198450602a4dad2cfb8e522c3.png ) ) [id] => 122346 [tran_published] => 10-15 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 412 [virtual_pv] => 370 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 412 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1305216 [url] => /a/10001/201910/418a8ce6ca3b7f41b707156965c7e595.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571067335 [sort] => 0 [title] => 璀璨!第六届丝绸之路国际电影节明星红毯仪式灯光秀合光排练 [url] => http://nynshop.com/axw110/p/122103.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,230,214,9,224,222, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1305216 [url] => /a/10001/201910/418a8ce6ca3b7f41b707156965c7e595.jpeg ) ) [id] => 122103 [tran_published] => 10-14 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 1967 [virtual_pv] => 448 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 108 [digg] => 0 [all_pv] => 1967 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1